Тажикстандын туристтик мүмкүнчүлүгү

Жан дүйнөңө кубат берип, акыл-эсти сергитип, ырахаттандырып, эргүү берген тоолор ааламы. Бири-бирине уланган, адамдын көзү тойбогон укмуштуудай аймак. Аймагынын 93 пайыздан ашуунун тоолор ээлеп жаткан Тажикстан Республикасы.

Өлкөдөгү жер рельефтеринин тең жарымы деңиз деңгээлинен үч миң метр бийиктикте жайгашкан. Борбор Азиянын бермети катары саналган көк тиреген Памир тоо аянтынын эң бийик чекити – Сомони чокусу. Ал деңиз деңгээлинен 7495 метр бийиктикте жайгашкан. Памир – байыркы фарс тилинен «күн кудайынын этеги» деген маанини берет. Аталган тоо системасы ЮНЕСКОнун адамзаттын мурастар тизмесине кирген.

Чокусунан 12 ай бою кар кетпеген Гиссар тоолорунун түштүк кыркасында «Сафед Дара» тоо лыжа курорту жайгашкан. Аталышынын котормосу «ак мекен» деген маанини билдирет. Чындыгында атына заты жарашкан жер экенине биздин тартуу топтун көзү жетти. Лыжа базасынын аймагында жай мезгилине чейин кар кетпейт. Бул жылдын төрт мезгилин бир убакытта көрүүгө мүмкүнчүлүк берген өз сыры менен табышмагы бар жай.