Өзбекстан: Билим берүү тутумун жакшыртуу

Өзбекстан: Билим берүү тутумун жакшыртуу

Таланттуу жаштарды колдоо. Өзбекстан 3,5 миң студентти чет өлкөлөргө окууга жиберүүнү көздөп турат. Өлкө президенти белгилегендей, мамлекет эл аралык илимий жана ишкер тажрыйбасы бар адистерге муктаж. Айте кетсек, Өзбекстанда жогорку билим берүү тутумун комплекстүү өнүктүрүү боюнча беш жылдык программа кабыл алынган. 2018-жылы өлкөдө чет өлкөлүк университеттердин бөлүмдөрүн кошкондо 13 жогорку окуу жайын ачышкан. Белгилей кетсек, бүгүн республика педагогикалык жана илимий кадрлардын тартыштыгын сезип жатат. Мамлекет башчысынын айтымында, учурда билим берүүгө жаңы технологияларды киргизүү мурда эч болбогондой маанилүү болуп турат.  

МОХИГУЛ МАМАДАЛИЕВА, ЖАШ АДИС:

– Биздин президент биз үчүн жагымдуу шарттарды түздү. Англис тилдерин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анан албетте келечекте чет өлкөлөрдө квалификацияны жогорулата алабыз, бул бизди кубандырат. Америкага окууга барууну пландап жатам.