Сенат электр энергетикасынын натыйжалуулугун арттырууга арналган документти кабыл алды

Сенат электр энергетикасынын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча документти кабыл алды. Депутаттардын айтымында, бул өлкөнүн электр энергетика тармагынын туруктуу иштөөсүн камсыз кылат. Аны менен катар, инновациялык системанын тышкы булактардан көз карандылыгын азайтат. Каражат жагынан да үнөмдүү болот. Мисалы, жаңы эрежелерге ылайык, жөнгө салуу боюнча көрсөтүлгөн кызмат үчүн каражат өлкөдө калат. Ал эми бул жылына олуттуу сумма, болжол менен 10-12 миллиард теңгени түзөт. Буга кошумча, кайра жанма энергия булактарынын инвестициялык тартымдуулугу да жогорулайт, деп билдирди долбоорду тааныштырган Сенаттын депутаты Шавкат Утемисов. Мындан тышкары, ал мыйзам долбоору мамлекеттик бюджеттен каржылоону талап кылбай тургандыгын белгиледи.

Шавкат Утемисов, Казакстан республикасынын Сенат депутаты:

- Мыйзам долбоорунун негизги максаты – манёврдүү кубаттуулуктагы курулуштарга дем берүү, кайра жанма энергия булактарын өнүктүрүүгө жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөдө электр кубаттуулугунун профицити бар. Ал 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча үч миң мегаватты түзөт.

 

Фото: eenergy.media