Мажилис агроөнөржай комплексин өнүктүрүү үчүн мыйзам долбоорун жактырды

Казакстан Парламентинин Мажилиси дан корун сактоо үчүн республикалык бюджеттен төлөп берүүнү жактырды. Бул анын рынокко товардык интервенция катары багытталга турган наркын төмөндөтөт. Резервдик фонддун беш жүз миң тонна эгинин сактоо чыгымдары жылына 2,4 млрд теңгени түзөт. Мыйзам депутаттар тарабынан өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу максатында иштелип чыккан. Жаңы мыйзам мал чарбасы жана канаттуу өстүрүү үчүн тоют базасын өнүктүрүүгө, үрөндүк жана тоют фондусун түзүү аркылуу жогорку сапаттуу үрөн өндүрүүнүн көлөмүн жогорулатууга багытталган.  

Нурлан Нигматулин, Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилис төрагасы:

- Ушул мыйзам долбоорунда каралган дан корун сактоону камсыздоо чаралары, ошондой эле, дан рыногундагы оператордун макамын жана ролун аныктоо ченемдери абдан маанилүү, бүгүн өтө керек нерсе.

 

Фото: dknews.kz