К. Токаевге “Самрук-Казына” кайра түзүү концепциясы тааныштырылды

К. Токаевге “Самрук-Казына” кайра түзүү концепциясы тааныштырылды

“Самрук-Казына” Улуттук жыргалчылык фонду инвестициялык холдингге айланат. Тиешелүү концепцияны өлкө Президентине бүгүн Акционердик коомдун Башкармалыгынын Төрагасы Ахметжан Есимов тааныштырды. Фонддун инвестициялык холдингге айланышы география жана активдердин тармактары боюнча диверсификациялоого, инвестициялардын кирешелүүлүгүн жогорулатууга жана дивиденддерди көбөйтүү аркылуу бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө мүмкүндүк берет деп болжолдонууда. Ошондой эле Ахметжан Есимов Касым-Жомарт Токаевге жыл башынан бери фонддун таза кирешеси пландагыдан 2,5 эседен ашып, 436 миллиард теңгени түзгөндүгүн билдирди. Ошол эле учурда, акционерге - Казакстан Өкмөтүнө дивиденддерди төлөп берүү 2020-жылы 120 миллиард теңгени түздү.

 

Фото: akorda.kz