Мажилис 8 өлкөдө патент алууга мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорун кабыл алды

Евразиялык экономикалык мейкиндигинин бирдиктүү патенттөө тутуму түзүлөт. Азыр ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн өнөр жай үлгүсүнө алынган патенттер 8 мамлекетте күчүндө. Мажилистин жалпы жыйынында буга мүмкүнчүлүк берген «Өнөр жай үлгүлөрүн коргоо боюнча Евразиялык Патенттик Конвенциясына Протоколду ратификациялоо жөнүндө» мыйзам долбоору кабыл алынды. Протоколдо өнөр жай үлгүлөрүнө карата евразиялык патенттин укуктук коргоонун өзгөчөлүктөрү, иштөө принциптери, өтүнмө ээлеринин, укук ээлеринин укуктары жана милдеттери, ошондой эле Евразиялык патенттик мекемесинин милдеттенмелери менен ыйгарым укуктары каралган. Белгилей кетүүчү нерсе, Евразиялык патент тутумуна Казакстандан сырткары, Орусия, Беларусь, Армения, Азербайжан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан кирет.

МАРАТ БЕКЕТАЕВ, КАЗАКСТАНДЫН ЮСТИЦИЯ МИНИСТРИ:

- Казакстандык өтүнмө ээлери үчүн регионалдык тутумдун артыкчылыгы - бул сегиз мамлекетте объектти бир эле мезгилде коргоо үчүн Евразиялык патенттик бюрого кайрылуу мүмкүнчүлүгү. Бул система Евразия аймагындагы соодада өнөр жай үлгүлөрүнүн корголушунун деңгээлин жогорулатат жана бул тутумга мүчө мамлекеттердин инвестициялык жагымдуулугун арттырууга мүмкүнчүлүк берет. Аймактык патент евразия рыногуна багытталган ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатат.

 

Фото: yandex.kz