Кытай – Казакстандын экспорту үчүн приоритеттүү багыт

Казакстан экспортунун алдыңкы 5 өлкөсүнүн сап башында Кытай турат. Кытай Эл Республикасынын үлүшүнө бүгүнкү күндө атамекендик продукцияны тышкы рыноктогу үлүшүнө 20% дан ашыгы туура келет. Жалпы талдоочулардын айтымында, КЭРде өнөр-жай товарлары жана тамак-аш өнүмдөрү чоң суроо-талапка ээ. Коңшу өлкөнүн рыногуна натыйжалуу жана комплекстүү алдыга жылдыруу үчүн ата мекендик серепчилер тарабынан атайын нускама иштелип чыккан. Бул документ экспорттоочуларга бардык зарыл болгон уруксаттарды кошо алганда, колдонуудагы стандарттар жана Кытай Эл Республикасындагы өнүмгө коюла турган талаптар жөнүндө бардык маалымат менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет.

ЕРКЕЖАН АМИРХАНОВА, КАЗАКСТАНДЫН СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА СЕРТИФИКАЦИЯЛОО ИНСТИТУТУНУН БАШКЫ МҮДҮРҮНҮ ОРУН БАСАРЫ:

- Бүгүнкү күндө биз тамак-аш азыктарына болгон кызыгуу жогору. Анткени казакстандык азык-түлүктөр органикалык жактан чоң суроо-талапка ээ экендигин жакшы билебиз. Ошондуктан өнүмдүн мындай түрлөрүн Стандартташтыруу жана тастыктамалоо сыяктуу товарлардын түрлөрүнө тиешелүү болгон өнүмдүн 48 түрү бар. Мындан тышкары, Кытай Эл Республикасына жөнөтүлгөн өнөр жай тобуна кирген 25 товардык өнүмдү белгилөөгө болот. Кытай Эл Республикасы өз кезегинде бул товарларга кызыгуучулук артып жатат.

Фото: dailynews.kz