Касым-Жомарт Токаев: Өлкөдө чакан жана орто бизнес субъектилери үч жыл катары менен текшерүүдөн бошотулат

Казакстан коомунун эң өзөктүү маселелери өлкө Президенти Касым-Жомарт Токаевдин кайрылуусунда колдоо тапты. Өлкөнүн сот, салык, айыл чарбачылыгы, билим жана укук коргоо тармактарын реформалар күтүп жатат. Кайрылууда коюлган милдеттердин бардыгы бүгүнкү күнгө байланыштуу, дейт Токаев. Мисалы, өлкөдө чакан жана орто бизнес субъектилерин өнүктүрүү күчөтүлөт, алар үч жыл катары менен текшерүүдөн бошотулат. Талап 2020-жылдын башында күчүнө кирет. Ошондой эле, жаңы ачылган бизнес объекттерди үч жылга чейин салык төлөөдөн бошотуу тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыгууга тийиш.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ:

- Эффективдүү чакан жана орто бизнес шаар менен айылды өнүктүрүүнүн негизи. Айрыкча, микробизнес өлкөбүздүн социалдык, экономикалык жана саясий турмушунда маанилүү роль ойнойт. Атап айтканда, эң алды менен айыл тургундарын туруктуу жумуш менен камсыздайт. Жумушсуздукту азайтат. Салык базасын түзүп, массалык ишкерликти өнүктүрүү ишинде аң сезимге сиңген көз карандылыктан арылууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан мамлекет алдыдагы убакытта да бизнеске колдоо көрсөтө берет.