2020-2022-жылдарга арналган республикалык бюджет

Казакстанда коомдук тармакка 5 триллион теңгеден ашуун каражат бөлүндү. Республиканын Каржы министрлиги “2020 – 2022-жылдарга арналган республикалык бюджет тууралуу” мыйзам долбоорун сунуштады. Кийинки жылдан баштап Казакстанда милдеттүү коомдук медициналык камсыздандыруу киргизилет. Буга байланыштуу, аталган тармакка багытталган каржат көлөмү да 217 миллиард теңгеге өстү. Кийинки жылы экономиканын так тармагынын өнүгүшүн колдоого 2 триллион 39 миллиард теңге караштырылып жатат. Тагыраак айтканда, «Нурлы жол» жана «Нурлы жер» программаларын ишке ашыруу, агро өнөр жайлык комплексти өнүктүрүү, индустриялык-инновациялык өнүгүүнүн мамлекеттик программасы, ишкерликти өнүктүрүү картасынын жаңы программасы.

АЛИХАН СМАИЛОВ, КР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН БИРИНЧИ ОРУН БАСАРЫ – КАРЖЫ МИНИСТРИ:

- Республикалык бюджет долбоорунун негизги мүнөздөгүчтөрү төмөнкү көлөмдөрдө түзүлгөн. 2020-жылга кирешелер 11,2 триллион теңге, мунайга тиешеси жок кирешелердин үлүшү жигердүү түрдө өсүп жатат. Ушул жылдагы 61,4 пайыздан 2022-жылга чейин 71,2 пайызды түзөт. Бюджеттин тартыштыгын убак-убагы менен, 2020-жылы ИДӨнүн 1 пайызга чейин төмөндөтүү көздөлүүдө. 2020-жылы  чыгашалар 12,7 триллион көлөмүндө мерчемделип жатат. Ушул эле учурда чыгашалардын өсүшү ИДӨнүн өсүү көлөмүнөн ашпайт.

Фото: sputniknews.kz