АЭКБ: Адамдык капиталды өнүктүрүү

Адамдык капиталды өнүктүрүү жана алдыңкы глобалдуу стандарттарды киргизүү. «Астана» Эл аралык каржы борбору дүйнөлүк деңгээлде актуалдуу болуп турган багыттардын дараметин өнүктүрүүгө өзгөчө салым кошот. Ушул максатта бул каржы институтунун алдында үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү бюросу түзүлдү. Ал жергиликтүү адистердин каржылык билимин жогорулатууга жана инвестициялык сабаттуулукту ачууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле, өлкөдө жалпы сертификациялоону өркүндөтүү пландалууда. Бүгүнкү күндө катышуучулардын биринчи агымы 2,5 миң адистин кесиптик чеберчилигин жогорулатууга киришти. Алар алдыңкы серепчилерден билим алып жатышат. Чет элдик серепчилердин айтымында, бул кубантарлык иш. Мындай чаралар Казакстандын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга шарт түзөт.

ДЖУЗЕППЕ БАЛОККИ, CFA ИНСТИТУТУНУН ЭКС-БАШКАРУУЧУСУ:

- Каржылык эсепке алуу ишине эл аралык стандарттарды киргизүү биринчи кезекте инвесторлордун өлкөгө болгон ишенимин жаратууда. Казакстанда жүзөгө ашырылган МСФОнун стандарттары конкреттүү талаптарга  негизделген. Ал US GAAP сыяктуу жөн гана бухгалтерлик эсеп эмес. Бул тармактын негизги талаптарына ылайык стандарттарды түзүү көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Алар тез жергиликтүү шарттарга ылайыкталган. Бирок, изилденип жаткан стандарттарга жооп берген кесипкөй адистер үчүн зарыл болгон экосистеманы калыптандырууну талап кылат. Бул тышкы аудиторлордун ишине тиешелүү.

Жалпысынан алганда Бюро 5 миңден ашык адисти кайра окутууну пландоодо. Анын аркасы менен АЭКБнын экосистемасында жана жалпы эле өлкөнүн кадр резерви түзүлөт. 

Фото: bnews.kz