«Астана» ЭКБ экономикалык талаштарды жол-жоболоштурууга арналган онлайн платформаны ишке кошту

«Астана» ЭКБ экономикалык талаштарды жол-жоболоштурууга арналган онлайн платформаны ишке кошту

«Астана» эл аралык каржы борбору экономикалык талаштарды иреттөөгө арналган онлайн платформаны ишке кошту. Иштеп чыгуучулардын айтымында, бул Евразия аймагында ушундай максатта иш алып барган биринчи кызмат болот. «Астана» эл аралык каржы борборунун соту, эл аралык арбитраж борборунун каттоочусу жана аппарат башчысы Кристофер Кэмпбелл-Холтомдун айтымында, 2018-жылы каржы борборунун сот жана арбитраж системалары толук түзүлдү. Дүйнөнүн эң мыкты тажрыйбасын негизге алып, сот өндүрүшү менен арбитраждын эрежелери даярдалып, судьялар тандалды. Чет өлкөлүк серепчилер белгилешкендей, бизнестин укуктары жана кызыкчылыктарынын ушундай деңгээлде корголуусу Казакстанга эл аралык инвестицияларды тартууга өз таасирин тийгизет.

КРИСТОФЕР КЭМПБЕЛЛ-ХОЛТОМ, «АСТАНА» ЭЛ АРАЛЫК КАРЖЫ БОРБОРУНУН СОТУ, ЭЛ АРАЛЫК АРБИТРАЖ БОРБОРУНУН КАТТООЧУУСУ ЖАНА АППАРАТ БАШЧЫСЫ:

– Быйыл аткарган жумушубуз тууралуу айта турган болсок, биз «е-Джастис» эл аралык категориядагы инновациялык кызматты расмий түрдө ишке коштук. Бул жумушун жаңыдан баштаган сот менен арбитраж борборунун маанилүү ийгилиги деп айтар элем. Ушундай системанын болуусу «Астана» каржы борборунун соту жана Эл аралык арбитраж борбору коммерциялык соттор менен арбитраж борборлорунун дүйнөлүк картасынан татыктуу орун алганын көрсөтөт. Англия менен Уэльстин процессуалдык нормаларына негизделген ушундай борборлор биринчи жолу Евразияда пайда болду. «eJustice» электрондук системасынын болуусу адамга дүйнөнүн каалаган бурчунда отуруп, сотко арыз берип, иштин кандай тепкичте экенин көрө алат. Ал көптөгөн маселелерди Астанага келбестен чече алат. Баары онлайн жүргүзүлөт.

Фото: inform.kz