ЭКФ Казакстандын ИДӨ өсүү божомолун жогорулатты

ЭКФ Казакстандын ИДӨ өсүү божомолун жогорулатты

Эл аралык каржы фонду алдыдагы жылдардагы Казакстан экономикасынын өнүгүшүнө талдоо жүргүздү. Аталган уюм алдыдагы жылга арналган өлкөнүн ИДӨ өсүшүнүн божомолун 3,7 пайызга чейин жогорулатты. Талдоо натыйжасына ылайык, өлкө экономикасынын өнүгүшүнө мунай өндүрүү  көлөмүнүн өсүшү, соода тармагы менен иштетүү өнөр жайындагы жигердүү өсүш таасир берет.  Эсепте жалпы Казакстан экономикасынын 2017-жылдан бери жигердүү өнүгүп келе жатканы маалымдалган. Бул багытта мамлекет тарабынан колго алынган бюджеттик колдоо, акча алмаштыруу курсунун ийкемдүүлүгүн орнотуу, инфляциялык  таргеттөөнү колдонуу, банк секторун бекемдөө жана структуралык реформаларды жүргүзүү сыяктуу иш-чаралар алгылыктуу таасир берди. Экономиканын жигердүү өнүгүшүнө мунай жана металл экспортунун көбөйүшү да түрткү берген. Жалпы оң динамика алдыдагы убакытта да сакталат деген божомол бар. Ошентсе да, көмүр суутегине болгон көз карандуулук экономиканын өнүгүү көрсөткүчтөрүнө терс таасир бериши мүмкүн.

ЮХА КЯХКОНЕН, ЭФК ЖАКЫНКЫ ЧЫГЫШ МЕНЕН БОРБОР АЗИЯ ДЕПАРТАМЕНТИНИН МҮДҮРҮНҮН ОРУН БАСАРЫ:

- Өкмөттүн экономиканы диверсифициялоого багытталган максаты өтө туура жана маанилүү деп эсептейбиз. Казакстан ушул багытта көрүнүктүү ийгиликтерге жетишүүдө. Doing Business рейтингинде Казакстандын көрсөткүчү жакшырып, өлкөңөр экономиканы диверсификациялоо боюнча алдына жакшы пландарды коюп жатат. Ушул багыттагы эң маанилүү кадам – мамлекет тарабынан ыңгайлуу шарттардын түзүлүүсү. Атап айтканда, инфраструктураны жакшыртуу, тиешелүү мыйзамдарды кабыл алуу, эффективдүү мамлекеттик башкарууну камсыз кылуу.