Кызылордо облусунда күлбото заводу ачылат

Кызылордо облусунда индустриалдык–инновациялык өнүгүү программасынын алкагында салынып жаткан күлбото заводу бештин айынын башында ишке кошулат. Анын наркы 66 миллиард теңге. Жылына 1 миллион тонна өндүрүм чыгарууга жөндөмдүү өндүрүш очогунун келечеги кең. Себеби, мунай–газ, атом жана космос тармагына тампонаждык күлбото абдан зарыл. Ишкана кум, доломит, акиташ жана шагыл сыяктуу чийки зат түрлөрүн ушул Шиелинин айланасынан алышат. Долбоор ишке ашырылгандан кийин импорттоло турчу курулуш материалдарынын көлөмү көрүнүктүү азаят. Ошондой эле ички рынок күлботого болгон көз карандуулуктан арылат. Казак–Кытай бириккен ишканасы даяр өндүмдөрүн өлкө аймагынан башка, Өзбекстан, Кыргызстан жана Түркмөнстанга экспорттойт. Азыркы тапта завод башчылыгы кесипкөй кадрларды даярдоо ишине көңүл бурууда.

БОЛАТБЕК СМАГУЛОВ, ШИЕЛИ РАЙОН АКИМИНИН ОРУН БАСАРЫ:

- Бүгүнкү күндө 48 жаш адис КЭРге барып, 3 ай такшалмадан өтүп келишти. Аны менен кошо район борборундагы индустриалдык агрардык колледжде 80 бала окуйт.