Сугарылуучу дыйканчылык аянттары кеңейүүдө

Агро өнөр жай комплексиндеги эмгек өнүмдүүлүгүн жана иштетилген айыл чарба өндүрүштөрүнүн экспортун жогорулатуу. Казакстандын Президенти  өз кайрылуусунда ушундай милдет койду. Айыл чарбасынын мүмкүнчүлүктөрү дыйканчылык талааларынын жарамдуулугуна да байланыштуу. Ушул багытта Казакстандагы сугарылуучу дыйканчылык талааларынын көлөмү дагы 610 миң гектарга көбөйтүлөт. Ал үчүн ирригациялык системаларды калыбына келтирүү иштери колго алынган. Мисалы, Алматы облусунун Ескелди районунда 22 миң гектар сугат талаалары бар. Аны кеңейтүү үчүн быйыл узундугу 300 чакырымга жете турган ирригациялык системалар тазартылат. Жаңы 77 гидротүйүн салынат.

НУРЛАН КЫРЫКБАЕВ, ЕСКЕЛДИ РАЙОНДУК АЙЫЛ ЧАРБА БӨЛҮМҮНҮН БАШЧЫСЫ:

- Ушул иштер аткарылып бүтсө, биздин райондо 4 миң 262дей гектар сугат жер жаңыртылат. Бул мыкты жардам, чоң жумуш.

Быйыл жетисуулуктар буурчак, кант кызылчасы, жүгөрү өсүмдүктөрүн 5 миң гектарга көбөйтүштү. Бул өсүмдүктөрдүн өнүмдүүлүгү жаңы технология аркылуу жогорулайт. Белгилей кетсек, райондо күздүк буудай орула баштады. Комбайынчылардын айтымында, ар бир гектардан 50 центнерден өндүрүш алынууда.

АЛЕКСАНДР ЛЕВШИН, КОМБАЙЫНЧЫ:

- Маанайыбыз жакшы. Буудай коюу чыкты. Мындай данды ушундай техника менен жыйноо абдан сонун.

Жыл сайын үлүшү артып келе жаткан өсүмдүктөрдүн бири - кант кызылчасы. Азыркы көлөмү боюнча 11 миң 200 гектар. Ал эми тамырдын алды азыр болжолдуу 2 килограммга жакындады. Чарбачылык ээлери бул жердин ар бир гектарынан миң  центнерден өндүрүш алабыз деп жатышат. Ал эми,  быйыл облуста сугат талааларынын көлөмү 5 миң гектарга көбөйтүлүп, үч жылдан кийин  ал 120 миң гектарга жетет.