2023-жылга чейин Казакстан жаңы жасалма спутник учурат

2023-жылга чейин Казакстан жаңы жасалма спутник учурат. Жаңы үлгү азыркы колдонулуп жаткан КаzSat-2ни алмаштырууга арналган. Мунун кубаты олуттуу жогору. Ал Казакстандагы 4 миң телерадио, байланыш жана спутникалык желелерди камтыйт. Быйыл салынганына 5 жыл толгон «Көк терек» республикалык космостук байланыш борборунда ушул жаңы спутниктин мүмкүнчүлүктөрү тааныштырылды.

БАУЫРЖАН КУДАБАЕВ, РЕСПУБЛИКАЛЫК КОСМОС БОРБОРУНУН ПРЕЗИДЕНТИНИН ОРУН БАСАРЫ:

- Эми азыркы заманда санариптик Казакстан программасында көп тапшырмалар бар. Мында ар бир айылга, мектептерге интернет жеткирүү деген чоң-чоң максаттарды коюп жатат. Анын баарын жеткирүү үчүн бизге жаңы курула турган жер спутниги керек.

Азыр космосто Казакстандын KazSat-2 жана KazSat-3 аттуу спутниги бар. Алар жер шарынан 39 миң чакырым аралыкта жайгашкан. Ал эми түзүлүштөрдү башкаруу Казакстандагы «Аккөл» жана «Көк терек» аттуу космостук байланыш борборлору аркылуу жүргүзүлөт.

РОМАН ЕРМАШОВ, «КӨКТЕРЕК» КОСМОСТУК БОРБОРУНУН МҮДҮРҮ:

- Долбоорлоо кезинде бардык эрежелер эске алынып, тапшырма аткарылды. Ошол аркылуу биз чет өлкөлүк кесиптештерге көз каранды болбой, башкаруу  тизгинин толук өз колубузга алабыз.

Космостук байланыш борбору – өзгөчө объект. Жай мезгилинде 1 ай, кышында эки жума автономдуу иштей алат. Алар кубатты дизелдүү генератор жана сыйымдуулугу 500 куб метрлик резервуар менен жабдыкталган.