АЭФ-2018: АЭКБнын ишмердүүлүгү жөнүндө

Борбор Азия жаңы экономикалык тартылуу борборуна айланып барат. Эл аралык каржы борборун ишке киргизүү - аймак үчүн ааламдык каржы системасына интегралды табууга мүмкүндүк берет. Жаңы каржы географиясын жана экономика секторуна жаңы технологияларды киргизүүнү Астана экономикалык форумунун алкагында серепчилер талкуулашты. Ошондой эле катышуучулар эл аралык капиталдардын агымдарын камсыздоодо каржы технологиялардын ролу жана жаңы каржы борборлорунун өнүгүү стратегиялары боюнча да кеп козгошту.  Ааламдык экономикалык тренддер да көңүлдөн сырт калган жок. Серепчилер АЭКБнын өз убагында ишке киргенин билгилеп кетишти.  Алардын айтымында, борборду негиздөөдө ири каржы борборлорунун тажрыйбасына таянгандыгы оң кадам болгон. АЭКБнын ишмердүүлүгү англис укугуна негизделген. Бул эл аралык катышуучуларга ыңгайлуу иштөөгө өбөлгө болот.

КРИС КЭМПБЕЛЛ-ХОЛТ, АЭКБ СОТУНУН КАТТООЧУСУ:

- Астана эл аралык каржы борборунан сырткары, биз өзгөчө укуктук режимди туздүк. Ал англис укук нормаларына жана принцибине негизделген. Ошондой эле башка алыңкы каржы борборлорунун стандарттары колдонулат. Мунун бардыгы Казакстанга болгон инвестициянын көбөйүшүнө алып келет.