Казакстан: Санариптик трансформация

Астанада эл аралык серепчилер санариптик трансформациянын мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Алардын айтымында, экономиканы санариптештирүү казакстандык ишканаларга «Индустрия 4.0»го тезирээк өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле өндүрүлүп жаткан түшүмдөрдүн атаандаштыгын арттырып, товарды сатуу аймагын кеңейтүүгө жол ачат. Азыркы тапта санариптештирүү «көлөмдүү маалыматтар», «булуттук» технологиялар жана жасалма интеллект менен иштөө дегенди билдирет. Реалдуу өндүрүш кезинде жаңы технологиялар иш процессин пайдалуу башкарып гана койбостон, чыгашалар менен тобокелди азайтат. Мисалы, Казакстан үчүн маанилүү экономика багытынын бири - мунай-газ индустриясын санариптештирүү өтө зарыл, дешет серепчилер.

ПОЛ ЛИМПЕТЛОУ,  SIEMENS КОМПАНИЯСЫНЫН ӨНДҮРҮШТҮ САТУУНУ ӨНҮКТҮРҮҮ БӨЛҮМҮНҮН ЖЕТЕКЧИСИ:

 - Биз мунай-газ индустриясын санариптештирүүнүн зор мүмкүнчүлүктөрүн көрүп жатабыз. Санариптештирүүнүн аркасында бургулоону максималдуу кубаттуулугуна чыгарып, аларды алда кайда эффективдүү пайдаланууга болот. Мындан башка, санариптештирүү чалгындоо жумуштары, өлчөө менен мунай-газ багытынын жалпы иш процессине жардам болот.