#кардиология жана ички оорулар илимий-изилдөө институту теги боюнча бардык жаңылыктар