#Жаңыртылган энергия булактары теги боюнча бардык жаңылыктар

EXPO долбоорлору иш жүзүндө

EXPO долбоорлору иш жүзүндө

ЕХРО-2017 көргөзмөсүндө тааныштырылган 105 чет өлкөлүк жана 28 казакстандык технология тандалып, иш жүзүнө ашырылат.