#Билим берүү теги боюнча бардык жаңылыктар

ЖОЖдор үчүн жаңы эрежелер

ЖОЖдор үчүн жаңы эрежелер

Жогорку окуу жайларындагы иш кагаздарынан арылуу. Мындан ары бул жумуш толугу менен онлайн форматка өткөрүлөт.