#Абай окуулары теги боюнча бардык жаңылыктар

Абайдын сүрөтү ташка чегилет

Абайдын сүрөтү ташка чегилет

Манарбек Карим Коргантас тоосунан алынып келинген салмагы 3 тоннадан ашкан табигый ташка алп ойчулдун сүрөтүн түшүргөнү жатат.