Айдын Жаксыбай Алматы шаарында «Qazaq Quest» тапшырмаларын аткара алдыбы?