Акбаур үңкүрүндөгү тарыхый тамгалар эмнени билдирет?×