Ибрагим Пайгамбардын мечитинде орногон «700 жылдык тартипти» мамлюктардын кайсы султаны киргизген?