Израилде кандай кыпчак мечиттерин жана көпүрөлөрүн курду?×