Кайсы кыпчак султаны Иорданиядагы Ажлун чебин калыбына келтирген?×