Уйгурлар: келип чыгуу тарыхы, ашканасы жана маданияты