Жаннур Жолдасхан – казак тили менен маданиятын жайылткан ыктыярчы