Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжандын көп сериялу фильмдери