«Дервиши» тобунун өмүр таржымалы жана чыгармачыл жолу