Алан Бурибаев, Медет Чотабаев, Темиржан Ержанов. «Астана Операнын» чыгармачыл жамааты