Арай Камзабек – «Мээримдүү жандар» клубундагы бийкеч