Жазуучу Сауле Досжандын «Трагедия жана тагдыр» романы