Жазуучу Куандык Түменбайдын «Жашоо ушундай» чыгармасы