Самал Төлеубаева: Аль-Фараби бакытка жетүүнүн бир нече жолун көрсөтүп кеткен