Камел Жунистеги – эски домбра түрүн чогулткан адам