Сабина Шынганова: Инклюзивдүү театрдын негизин түзүүчү