Казактардын, Азербайжандын жана Өзбектердин элдик музыкалык аспаптары