Казакстандын, Кыргызстандын жана Азербайжандын таланттуу балдары