Яков хан, Кенжебек Чекиров, Гюльянаг Мамедова – Борбордук Азиянын таланттуу атуулдары