Алмас Сейтжан: «Ит чуркатып, бүркүт салган үй бүлөдөнмүн»