Галамат жана Нурали Бейсекожа – музыкадагы жаңы ысымдар