Абай атындагы опера жана балет театрынын Лондонго сапары