«Жаш кесипкөй» программасы – бизнес баштоого алып барган жол