Өзбекстан: ислам архитектурасынын байыркы эстеликтери×