Кытайдан келген Алтынгүл Маден кызы казак кол өнөрчүлүгүн жаңыртууда