Зейнолла Самашев: Мен казган коргондордун баарынан алтын чыгат