Нурканат Жакыпбай: Кесиптештерим мени туура туурай алышпайт