Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжан элдериндеги диаспоралардын таанымал өкүлдөрү×