Казакстанга «Интер кардиология» ыкмасын киргизген Кытайдан келген казак дарыгери